НУШ

Однією зі складових Нової української школи є створення сучасного освітнього середовища, що буде сприяти різним формам роботи, розвитку стійкого пізнавального інтересу, потреби в знаннях та мотивувати до навчання.

Освітнє середовище НВК «Просперітас» створюється за 3-ма основними принципами:

При використанні освітнього простору якість освіти залежить від професійної компетенції вчителів. Нове освітнє середовище, нові форми роботи, нові освітні технології – все це вимагає змін світогляду вчителя. Над цим протягом року багато працює директор, методична служба та вчителі. Усі розуміють , що треба створити таке середовище, в якому дитина не готується до життя, а живе повноцінно вже сьогодні. Для цього пріоритетним є особистісний підхід та акцент на ефективну діяльнісну співпрацю учня та педагога з метою формування учнівських компетентностей.

У центрі НУШ – інтегроване тематично-проектне навчання. Для нашої школи поняття “інтеграція” – не нове. Вже протягом 10 років ми поєднуємо предмети і пропонуємо дітям виконати комплексно-орієнтовані завдання, які допомагають сприймати предмети і явища цілісно та системно. Під час виконання цих завдань учні вчаться шукати інформацію в інтернеті, розв’язувати проблеми, підвищують рівень медіаграмотності, співпрацюють та ефективно комуніціюють під час роботи, розвивають критичне та творче мислення. Та головне, учні самостійно організовують власну діяльність.

ЗАПИСАТИСЯ НА ЕКСКУРСІЮ

Інвестиції в успішне майбутнє починаються в «Просперітас»