Профорієнтація

Безурочні дні в гімназії

Одним із сучасних способів навчання є організація безурочних днів у нашому навчальному закладі.. У цей день учні отримують унікальну можливість попрацювати над однією темою з різних боків. Вони цілісно вивчають один об’єкт за допомогою використання знань з різних шкільних предметів. Така форма роботи і дає можливість практично використовувати компетентності, якими володіє дитина, сприяє формуванню в учнів дослідницького мислення.
У такий день у школі кожен учень отримує можливість самостійно планувати свій час під час здійснення пошукової роботи, аналізувати факти, формувати висновки. Учитель у цьому процесі є консультантом. А саме учень є головною дієвою особою дня. Такий перерозподіл ролей дає змогу замотивувати учня, зацікавити його незвичною діяльністю і отриманням власних результатів.
Під час виконання завдань гімназист вирішує проблеми, спираючись на власні вміння і навички. Саме в безурочні дні учні навчаються на практиці користуватися знаннями, які отримують кожного дня у школі. Діти починають розуміти взаємозв’язок усіх наук і необхідність вивчення такої кількості шкільних предметів.
Над поставленою задачею школярі працюють у команді. Під час роботи вони навчаються взаємодіяти один з одним, ставити цілі перед кожним учасником групи і досягати мети. Учні усвідомлюють: тільки повне взаєморозуміння і віддача кожного учасника їх групи – запорука високого результату.